Tomt og VA Nye Lillehammer vannverk

Tomt og VA Nye Lillehammer vannverk
Oppdragsgiver Lillehammer Kommune
Årstall 2019/2020
Verdi 14 mill

Prosjektbeskrivelse:

Underentreprenør på grunn, V/A og arbeider for nytt prosessanlegg.
Her utførte vi komplekse V/A arbeider med dimensjoner på 5-600mm vannrør duktilt. Lengde på rørgrøft er på ca 150 meter Flytting av 30000 fastkubikk masse ut fra bygge grop. Tomte areal ca 2000m2

Vår kontakt:

Kjell Iver Gjerdalen
Dagligleder/Prosjektutvikler/Eier
Loading...