Gjerdalen Entreprenør AS er et fleksibelt og kvalitetsbevisst entreprenørselskap. Vi er en profesjonell og pålitelig aktør i Mjøs regionen.

En sentral del av dette er et sterkt fokus på kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.

HMS er en viktig del av vår totale kvalitet. Vi har kontinuerlig fokus på systemforbedringer og styrer kvalitetsarbeidet gjennom MEF sitt KS og HMS system som er tilpasset ISO 9001 og 14001.

Når kvalitet er fastlagt i en styrende plan, kvalitetssikres den gjennom bruk av f.eks. sjekklister, foto e.l. Våre medarbeidere jobber etter gjeldene forskrifter, og vi har tett oppfølging av pågående oppdrag.

Vårt styringssystem fra MEF er godt utarbeidet og går gjennom alle ledd i verdikjeden.

Dette inkluderer oppdatert kompetanse og maskinpark, i tillegg til god prosjektstyring og koordinering for alle oppdrag. Vi styrer alle våre underentreprenører og leveranser gjennom styringssystemet. Det legges i tillegg til rette for en trivelig og inkluderende arbeidsplass, samt personlig utvikling for den enkelte medarbeider.

Vi har integrert vår KHMS håndbok i en mobiltilpasset app, slik at vi kan forbedre oss og nå våre mål i henhold til disse rutinene. Dette bidrar til at fokuset på HMS og KS opprettholdes aktivt i vår daglige drift.

Gjennom fornøyde kunder som benytter oss igjen har vi bevist at vi leverer prosjekter av høy kvalitet – til avtalt tid og innenfor gitte kostnadsrammer. I denne ligger blant annet rutiner for:

HMS/KS-leder, Line Gjerland
Verneombud,  Ståle Bråten