Tomter

Gjerdalen Entreprenør AS er et entreprenørfirma som utfører oppdrag innen graving av tomter, massetransport, mur og landskapsutvikling. Vi tar på oss jobber for både private og offentlige oppdragsgivere. 32 kompetente ansatte. Stor maskinpark. Lang erfaring!

Vi utfører oppdrag i Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Ringsaker, Gausdal, Øyer og Toten.

Ta gjerne kontakt!

Krattknusing

Vi utfører oppdrag med krattknusing og landskapspleie i Lillehammer, Øyer, Hamar, Ringsaker og Gjøvik.

Vi har effektivt  utstyr for rydding av jordekanter.

Ta gjerne kontakt!

Prosjektering

Vi utfører enklere prosjektering i tiltaksklasse 1 i eget hus. På mer komplekse jobber i tiltaksklasse 2 og 3 bruker vi Cowi Lillehammer som samarbeidsparter.

Transport

Vi utfører oppdrag innen massetransport for det offentlige/næringsmarkedet/privatmarkedet i Lillehammer, Øyer, Hamar, Ringsaker og Gjøvik.

Ta gjerne kontakt!

Fjellarbeid

Gjerdalen Entreprenør AS er et entreprenørfirma som utfører varierte oppdrag innen fjellarbeid, pigging, knusing, graving og massetransport. Vi tar på oss jobber for både private og offentlige oppdragsgivere.

Firmaet vårt har 32 kompetente ansatte og en velutstyrt maskinpark, og vi har lang erfaring innen fagfeltet.

Ta gjerne kontakt!

Vintervedlikehold

Vi utfører oppdrag innen vei og vintervedlikehold for det offentlige/næringsmarkedet i Lillehammer, Øyer, Hamar, Ringsaker og Gjøvik.

Vakt tlf vintervedlikehold: 94 15 21 40

Snøbrøyting, fjerning av snø, strøing, feiing av vei/fortau/parkeringsplasser.

Ta gjerne kontakt!

Infrastruktur boligfelt

Vi utfører oppdrag innen vei og vann/avløp, samt tomtearbeider med betongarbeider i Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Ringsaker og Øyer.

Vi utfører også grunn og betongarbeid for hus og hytter med tilhørende komplette tomtearbeider med grønt-anlegg, belegningsstein natursteinsmuring og ferdigplen.

Ta gjerne kontakt!

Vegbygging

Vi utfører oppdrag innen vei og vann/avløp, samt vintervedlikehold for det offentlige/næringsmarkedet i Lillehammer, Øyer, Hamar, Ringsaker og Gjøvik.

Ta gjerne kontakt!

Vann og avløp

Vi utfører oppdrag innen vei og vann/avløp, i Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Ringsaker, Gausdal, Øyer og Toten. Vi tar på oss jobber for både private og offentlige oppdragsgivere.

Stor maskinpark. Lang erfaring.

Ta gjerne kontakt!