Gausdal Kommune. Heggen Boligfelt etappe 3. 2015

Gausdal Kommune. Heggen Boligfelt etappe 3. 2015
Oppdragsgiver Gausdal Kommune
Årstall 2015
Verdi 3,2 mill

Prosjektbeskrivelse:

Grunnarbeid/infrastruktur, VA arbeider oppbygging av veger og lysanlegg.

Oppdragsgiver: Gausdal Kommune v Arne Letrud. Tlf 976 83 355.

Vår kontakt:

Ingen kontaktperson funnet
Loading...
Underentreprenør på grunn, V/A og arbeider for nytt prosessanlegg.