Sanering av VA-anlegg Messenlivegen 2018/2019

Sanering av VA-anlegg Messenlivegen 2018/2019
Oppdragsgiver Lillehammer Kommune
Årstall 2018/2019
Verdi 10,5 mill

Prosjektbeskrivelse:

Totalentreprenør for grunn, V/A.

Sanering og nytt VA anlegg.

Oppdragets omfang har blitt utført i tettbebygd strøk i G/S langs Fv 216 hp1 m7679 til hp1 m 7264 der vi fjernet 400 meter av G/S krysset Fv 216 på to plasser. Det ble fremført nye V/A ledninger i G/S samt oppbygging av ny G/S med tilhørende støyskjerming. Denne jobben var meget krevende med at vi stengte en sterkt trafikkert G/S der vi måtte håndtere dette på en forsvarlig måte samt hadde vi da Fv 216 som har en stor ÅDT som ga oss store utfordringer av gjennomføring av prosjektet.

Vår kontakt:

Ingen kontaktperson funnet
Loading...
Underentreprenør på grunn, V/A og arbeider for nytt prosessanlegg.