Lillehammer Kommune. Rammeavtale entreprenør tjenester

Lillehammer Kommune. Rammeavtale entreprenør tjenester
Oppdragsgiver Lillehammer kommune
Årstall 2015-2019
Verdi 16 mill

Prosjektbeskrivelse:

Her utfører vi Entreprenør tjenester i hovedsak V/A arbeider for kommunens prosjekter.

Nr1: Oppbygging av ny G/S langs Sigrid Undsets veg fra Gjørtlervegen og frem til Simon Darresveg, lengde ca 1100meter. Her utførte vi overvannshåndtering, oppbygging av ny G/S og veibelysning. Denne jobben ble utført i sentrale strøk med mye trafikk med myke trafikanter og biltrafikk. Kontakts person for dette prosjektet er Roar Skottvoll Tlf 917 49 626

Oppdragsgiver: Lillehammer kommune v/Trygve Vikødegård Tlf: 922 80 691. Årlig verdi for vår bedrift er på CA 16 mill.

Vår kontakt:

Ingen kontaktperson funnet
Loading...
Underentreprenør på grunn, V/A og arbeider for nytt prosessanlegg.