Statsbygg Høyskolen i Lillehammer 2015-2019

Statsbygg Høyskolen i Lillehammer 2015-2019
Oppdragsgiver Statsbygg
Årstall 2015-2019
Verdi 0,5 mill

Prosjektbeskrivelse:

Her har vi rammeavtale på entreprenørtjenester med sommer og vintervedlikehold for Høyskolen i Lillehammer.

Oppdragsgiver: Statsbygg. V Jan Lysthaug tlf 990 38 522

Vår kontakt:

Ingen kontaktperson funnet
Loading...
Underentreprenør på grunn, V/A og arbeider for nytt prosessanlegg.