Sykehuset Innlandet avd. Lillehammer. 2013-2019

Sykehuset Innlandet avd. Lillehammer. 2013-2019
Oppdragsgiver Sykehuset Innlandet avd. Lillehammer
Årstall 2013-2019
Verdi 1 mill

Prosjektbeskrivelse:

Her har vi rammeavtale på entreprenørtjenester med sommer og vintervedlikehold for Sykehuset Lillehammer.

Oppdragsgiver: Sykehuset Innlandet av Lillehammer. V Håvard Bræin tlf 941 49 621.

Vår kontakt:

Ingen kontaktperson funnet
Loading...
Underentreprenør på grunn, V/A og arbeider for nytt prosessanlegg.