Lillehammer Vannverk

Lillehammer Vannverk
Oppdragsgiver Lillehammer Kommune
Årstall 2018
Verdi 18 mill

Prosjektbeskrivelse:

Totalentreprenør for grunn, V/A og betongarbeider. Forberedende arbeider for nytt prosessanlegg.

Her utførte vi komplekse V/A arbeider med dimensjoner på 5-600mm vannrør duktile og plass støpte vannkummer av store dimensjoner. Lengde på rørgrøft er på ca 800meter Oppbygging av 3 stk nye plass støpte vannkummer og på støp av en kum. Vi bygget også en ny adkomstveg til nye Lillehammer Vannverk etter håndbok N200 med tilhørende veibelysning.

Vår kontakt:

Ingen kontaktperson funnet
Loading...
Underentreprenør på grunn, V/A og arbeider for nytt prosessanlegg.