Skogen Høydebasseng 2017

Skogen Høydebasseng 2017
Oppdragsgiver Lillehammer Kommune
Årstall 2017
Verdi 17 mill

Prosjektbeskrivelse:

Totalentreprenør for grunn, V/A og betongarbeider for nytt høydebasseng.

Oppdragets omfang er å legge ny hovedledninger til nytt høydebasseng langs Fv 2536 fra Hp1 m 2897 til Hp1 m 2430 og vider 300 meter opp til nytt høydebasseng. CA 800 fjellgrøfter med dybde 2 ti 5 metter som ble boret og sprengt. Der bygget vi opp ny adkomstveg og grunnarbeid for nytt basseng. Det ble sprengt for adkomst veg og tomt.   Vi utførte betongarbeider for nytt høydebasseng i vanntett betong på 1000m3 med tilhørende tømrer arbeider.

Kontakt person: Lars Phillip Olaussen Tlf 480 26 214.

Vår kontakt:

Ingen kontaktperson funnet
Loading...
Underentreprenør på grunn, V/A og arbeider for nytt prosessanlegg.